Vattenrening

 

C C WaterTech Combi-Filter för Dricksvattenrening

 

Detta är ett system som både är kostnadseffektivt och renar vattnet på ett effektivt sätt genom en kombination av mekanisk rening, absorption och jonbyte. Sammantaget innebär detta att en stor andel skadliga ämnen i form av bland annat järn, koppar,nitrit, nitrat m.m. samt bakterier kan elimineras. Filtermediet består av  polypropylenmaterial med porer som är mycket stabila utan att ändra form eller storlek. Det är en patentsökt reningslösning. Filtermediet kan kompletteras med aktivt kol vid behov. Rening sker genom trycksatta filter.

 

Produkten kan användas både för enskilda hushåll med egen dricksvattenbrunn och för flera hushåll eller gårdar med större vattenförbrukning. Filterbyte beräknas till 1-3 gånger per år beroende på förbrukning och vattnets kvalitet. Nya filter tillhandahålls av C C WaterTech AB.

 

 

C C WaterTech Combi-Filter för rening av dräneringsvatten/dagvatten

 

Denna Combi-Filter lösning bygger på en kombination av mekanisk rening, absorption och jonbyte. Detta skapar möjligheter att uppnå hög grad av rening med reduktion av bland annat tungmetaller, fosfat, klor COD m.m. Reningen sker stegvis genom en cylinderformig modul där filtermediet är placerat.  Den stegivsa reningen innebär sedimentation av större partiklar i steg ett och avslutande steg med användning av finfilter.  Reningen kan ske både med trycksatta filter och icke trycksatta. Systemet dimensioneras utifrån flöde och krav på reningsnivå. Systemet kan hyras eller köpas.

 

 

 

Vid all vatten rening bör man alltid börja med en vattenanalys, för att kunna få rätt vattenrenings utrustning och bäst resultat.