VATTENANALYSER MED RESULTAT INOM 48 TIMMAR

 

C C WaterTech erbC C WaterTech AB erbjuder vattenanalyser både för dricksvattenrening och rening av dräneringsvatten/dagvatten. Analysresultat presenteras för kunden inom 48 timmar från att provet har anlänt till vårt laboratorium.

 

Vid köp av filter från C C WaterTech AB ges 50% i rabatt på vattenanalyspaketet.

 

Kemisk analys för dricksvatten omfattar; PH, vattnets totala hårdhet, kalium, järn, ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, nickel, koppar och kadmium.

 

Pris utan rabatt: 450,00 kr inkl moms

Pris med rabatt: 225,00 kr inkl moms

 

Mikrobiologisk analys gällande koliforma bakterier och E-coli

 

Pris utan rabatt: 560,00 kr inkl moms

Pris med rabatt: 280,00 kr inkl moms

 

För vattenanalyser gällande dräneringsvatten/dagvatten är priset beroende på vilka ämnen som skall ingå i analysen. Analyspaket sammanställs efter behov.

 

 

Vid all vatten rening bör man alltid börja med en vattenanalys, för att kunna få rätt vattenrenings utrustning och bäst resultat.