Företaget startades 2014 men arbetet inom miljöteknikområdet har pågått under drygt 10 år varav flera projekt med inriktning för vattenrening.

 

Carina Cavatin disputerade inom området för miljörätt 2002 och har sedan dess arbetat med miljöanpassad produktutveckling och drivit flera offentligt finansierade miljöteknikprojekt, både med inriktning för produktutveckling och livscykelanalys men också vattenrening mer specifikt.  Den nuvarande utvecklingen för vattenrening har givits både nationellt och internationellt stöd och resulterat i en internationell patentansökan 2014.

 

Det forskning- och utvecklingsarbete som drivits för framtagning av produkt och system för vattenrening kommer att fortgå inom ramen för bolagets verksamhet vilket innebär ett ständigt pågående förättringsarbete

 

C C WaterTech AB erbjuder både vattenfilterlösningar och vattenanalyser. Vi arbetar med dricksvatten och dräneringsvatten/dagvatten och erbjuder våra kunder både analyser av vatten och driftsäkra filterlösningar med låga underhållskostnader.

 

C C WaterTech AB har ett nätverk av experter inom område för kemi, mekanik/konstruktion och arbetar också tillsammans med erfarena installatörer för praktiskt installationsarbete.

 

Vi erbjuder;

- Snabb support

- Återköpsgaranti av filter

- Kostnadsfritt vattenprov i samband med filterbyte

- Uppföljning efter filterinstallation

- Snabba leveranser av resultat från genomförda vattenanalyser.

  Leverans av resultatrapport inom 48 timmar från att provet anlänt.

- Nyhetsbrev till kunder 1 gång/kvartal

 

 

__________________________

C C WaterTech AB

Hedens Backe 14A

427 42 Billdal

Tel: 072-720 61 00

E-mail: info@ccwatertech.se

Org.nr: 556969-7005

 

VD Ph.D Carina Cavatin