C C WaterTech AB erbjuder både vattenfilterlösningar och vattenanalyser. Vi arbetar med dricksvatten och dräneringsvatten/dagvatten och erbjuder våra kunder både analyser av vatten och driftsäkra filterlösningar med låga underhållskostnader.

Dricksvattenanalys:  Den kemiska normalanalysen omfattar; PH, vattnets totala hårdhet, kalium, järn, ammonium, nitrat, nitrit, fosfat, nickel, koppar,kadmium.

 

Kemisk analys: Den kemiska analysen av dräneringsvatten utformas utifrån de krav och behov som finns i de enskilda fallen.

 

C C WaterTech Combi-Filter för dricksvattenrening och rening av dräneringsvatten/dagvatten

 

Vi arbetar med anpassade lösningar både för dricksvattenrening och rening av dräneringsvatten/dagvatten. För dricksvattenrening arbetar vi med en kombination av mekanisk rening, absorption och jonbyte, vilket innebär effektiv eliminering av ämnen som koppar, nickel, järn, nitrit, nitrat och bakterier utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer.

 

För dräneringsvatten/dagvatten arbetar vi utifrån samma reningsprinciper men anpassar reningsgraden utifrån krav och behov hos kund.

Vi erbjuder;

- Snabb support

- Återköpsgaranti av filter

- Kostnadsfritt vattenprov i samband med filterbyte

- Uppföljning efter filterinstallation

- Snabba leveranser av resultat från genomförda vattenanalyser.

  Leverans av resultatrapport inom 48 timmar från att provet anlänt.

- Nyhetsbrev till kunder 1 gång/kvartal

Vid all vatten rening bör man alltid börja med en vattenanalys, för att kunna få rätt vattenrenings utrustning och bäst resultat.